Algemene voorwaarden

Gedragscode
Ik werk volgens de Internationale Ethische Code van de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches NOBCO en het klachtenreglement.

Algemene voorwaarden

Voor mijn werkzaamheden gelden de algemene voorwaarden van illustra-coaching. Deze worden verstrekt bij een offerte en zijn op verzoek op te vragen bij info@illustra-coaaching.nl 

Coachcontract

Verdere afspraken over het coachtraject worden vastgelegd in een coachcontract. Dit contract wordt op basis van de coachvraag opgesteld bij aanvang van het traject. Een voorbeeld is op te vragen bij info@illustra-coaching.nl