Coronaprotocol

Mijn coachingsruimte is ruim genoeg om onderling 1,5 meter afstand te houden. Vanzelfsprekend het verzoek om je aan de geldende RIVM-richtlijnen te houden, en dat doe ik natuurlijk ook. Ik heb het laatste half jaar veel ervaring opgedaan met coaching via videobellen, en dat is in veel situaties ook geschikt. Verder blijken veel gesprekken in de buitenlucht, al wandelend, prettig te zijn en net zo effectief. Rekening houdend met de actuele situatie van dat moment, de risico’s, mogelijke regionale verschillen, en het gespreksdoel zullen we in onderling overleg per gesprek bekijken wat het meest geschikt en veilig is.