coaching creative minds

Veel mensen die ik coach blijken brede denkers, vaak met een grote stroom aan gedachten en ideeën, en de behoefte om hierover van gedachten te wisselen. Sommige mensen komen er later in hun leven achter dat ze heel creatief zijn, iets wat ze nooit hadden bedacht. Het gaat dan niet om de creativiteit in de zin van kunstzinnigheid, maar creativiteit als het vermogen om tot nieuwe inzichten en ideeên te komen op basis van de grote hoeveelheid informatie die binnenkomt. 

Deze brede, open, creatieve manier van denken  is niet beperkt tot de sectoren wetenschap, onderwijs en kunst&cultuur. En uiteindelijk is de klik die je voelt met een coach, en de vraag of de persoon en de manier van werken je aanspreken het meest belangrijk. Ik coach ook veel mensen buiten deze specifieke doelgroep. Dus voel je vooral niet geremd als je je aangesproken voelt door mijn coachstijl en niet tot die doelgroepen behoort.

Wetenschap

Veel wetenschappers zijn de wetenschap in gegaan uit passie en interesse. Later in je loopbaan kan er vaak een spagaat ontstaan; tussen geld binnenhalen voor toepassingen enerzijds en de fundamenten ontrafelen anderzijds, tussen publiceren in gerenommeerde tijdschriften of het brede publiek bereiken via andere kanalen, tussen onderzoek en onderwijs. Op zulke momenten is een klankbord prettig; onafhankelijk, met een frisse blik en kennis van het systeem. Ik heb zelf jarenlang als immunologisch onderzoeker gewerkt bij Sanquin. Daarna heb ik als docent, opleidingsdirecteur en strategisch beleidsadviseur gewerkt bij de Universiteit Twente. Op die manier heb ik de verschillende kanten van de onderzoekswereld leren kennen, en dat komt als coach voor wetenschappers goed van pas.

Coaching

Het aanvragen van beurzen voor wetenschappers heeft veel nadruk. Daarbij spelen vaak je eigen wezenlijke keuzevragen op de achtergrond. Daarom heb ik een individueel coachingstraject Beursaanvragen. 

Voor promovendi is het traject Focus en Motivatie zeer geschikt, Vaak is er een periode waarin je traject wat minder loopt en je behoeft hebt aan een onafhankelijke gesprekspartner.

Alle trajecten Focus en Motivatie, Authentiek leiderschap en Creativiteit in balans kunnen voor wetenschappers passend zijn. Afhankelijk van je vraag.

Daarnaast is er natuurlijk is er het “illustraject op maat”, volledig maatwerk.

Workshops

Speciaal voor wetenschappers heb ik de workshop:
Science & identity.
Geïnspireerd door de vele dilemma`s van wetenschappers, en door de nieuwe inzichten die mensen elkaar bieden na open van gedachten te kunnen wisselen, heb ik deze workshop, i.s.m. jonge wetenschappers, ontworpen.

Ook de andere workshops kunnen interessant zijn. Je zit dan niet met louter wetenschappers, maar ook mensen uit andere disciplines.

Intervisie

 

Voor de intervisie coaching streef ik ernaar om mensen van/met een vergelijkbare doelgroep of intervisie-vraagstuk bij elkaar in een groep te zetten. Qua vergelijkbare doelgroep onder de wetenschappers denk ik bijvoorbeeld aan: Disciplinair of multi-disciplinair,

Focus op onderzoek / onderwijs / maatschappelijke impact,

Ondernemend / toegepast / fundamenteel,

Promovendi / UD / UHD / Hoogleraar,

Strategisch niveau van opereren, zowel wetenschappelijk als bestuurlijk.

Onderwijs

Als je voor het onderwijs hebt gekozen heb je dat veelal gedaan vanuit een passie voor het vak, het contact met anderen, je leerlingen/studenten kunnen zien voor wie ze zijn, het leren en de groei die je kunt bewerkstelligen. Dit kan je niet altijd vorm geven op de manier die je wilt. Een klankbord kan je dan helpen om je eigen energie weer terug te vinden, of richting te geven aan je loopbaan. Ik heb zelf als docent en opleidingsdirecteur gewerkt, als teamleider en als beleidsadviseur onderwijs. Mijn ervaringen in die setting maken dat ik de context ken, en ook de behoeftes die je als docent kunt hebben.

Coaching

Motivatie & Focus is een traject dat veel kan bieden, rondom de keuzes die op je pad komen.

Daarnaast is in de wereld van het Hoger Onderwijs de aandacht voor onderwijs de laatste jaren sterk veranderd. Zo ook en de mogelijkheid om daarin te excelleren, en het aantal beursaanvragen. Dat maakt het traject Beursaanvragen interessant.

Natuurlijk is er ook altijd het maatwerk, illustraject op maat.

Workshops

Speciaal voor docenten, maar ook wel voor andere mensen in het onderwijs heb ik de workshop Teaching & identity. 

Ik heb de workshop i.s.m. docenten ontwikkeld. Ook de andere workshops kunnen interessant zijn. Je zit dan niet met louter mensen uit het onderwijs, maar ook mensen uit andere disciplines.

Intervisie

Voor de intervisie coaching streef ik ernaar om mensen van/met een vergelijkbare doelgroep of intervisie-vraagstuk bij elkaar in een groep te zetten. Doelgroepen voor intervisie coaching van docenten kunnen uit diverse onderwijs gebieden bij elkaar in een intervisiegroep komen: PO / VO / HO. Op deze manier kunnen intervisie-vraagstukken vanuit meerdere perspectieven nieuwe inzichten opleveren. Ook kunnen mensen uit 1 onderwijsgebied juist bij elkaar komen, afhankelijk van de behoefte.

Kunst & Cultuur

Mijn interesse voor en ervaring met creativiteit in de brede zin van het woord, maken dat ik de overeenkomst tussen creativiteit in kunst en wetenschap zeer waardevol vind. De meerwaarde die ik voor creatieve wetenschappers zie, zie ik ook voor de kunst & cultuur sector. Vaak zijn het vergelijkbare brede denkprocessen, met een ander eindproduct. Vaak zijn het vergelijkbare vragen, met een andere aanvliegroute of werkvorm; een andere balans tussen ratio & intuïtie. Mijn eigen creativiteit, mijn brede open denken, mijn jarenlange ervaring als amateur musicus, en mijn liefde voor de (abstracte) kunst maken dat ik mij steeds verder bekwaam in het coachen van mensen in deze sector.

Coaching

Bij het aanvragen van beurzen spelen vaak je eigen wezenlijke keuzevragen op de achtergrond. Daarom heb ik een individueel coachingstraject Beursaanvragen. 

Interessant zijn ook de vraagstukken rondom structureren en stimuleren van creativiteit waarvoor ik allerlei tools heb. 

En natuurlijk zijn er voor o.a. kunstenaars, musici, artiesten de illustrajecten op maat.

 

Bij het aanvragen van beurzen spelen vaak je eigen wezenlijke keuzevragen op de achtergrond. Daarom heb ik een individueel coachingstraject Beursaanvragen. 

Interessant zijn ook de vraagstukken rondom structureren en stimuleren van creativiteit waarvoor ik allerlei tools heb. 

En natuurlijk zijn er voor o.a. kunstenaars, musici, artiesten de illustrajecten op maat.

 

Workshops

Voor mensen in de kunst & cultuur sector is met name workshop Creativiteit stuctureren en stimuleren interessant.

De balans tussen het creatieve werk, en de noodzakelijk focus in het dagelijks leven komen hier aan bod, en handvatten worden besproken.  

Intervisie

Voor de intervisie coaching streef ik ernaar om mensen van/met een vergelijkbare doelgroep of intervisie-vraagstuk bij elkaar in een groep te zetten. Voor intervisie coaching van kunstenaars, musici en andere mensen in de kunst sector heb ik nog geen vastomlijnd plan, simpelweg omdat ik daar nog niet het netwerk voor heb. Wel kan je contact opnemen met mij als je interesse hebt in intervisie coaching met collega`s.

op de pagina’s onder Aanbod is meer te lezen over elk van de coachtrajecten / workshops / intervisie.

Informatie voor HR-professionals

Mocht je vanuit een organisatie in een van de sectoren wetenschap, onderwijs of kunst&cultuur interesse hebben in de mogelijkheden die ik de organisatie kan bieden, neem dan gerust contact op. Bijvoorbeeld voor individuele coachtrajecten, of voor workshops en intervisie coaching op maat gemaakt voor je organisatie.

Wat zeggen cliënten van illustra?

“Ik heb met Ineke in een paar gesprekken meer inzicht gekregen om mijn eigen keuzes te maken en prioriteiten te kiezen waar ik blij van word, en daarnaast de organisatie meestal beter van word.”

“Ineke is er 100% voor je en creëert de veiligheid om te groeien. Met haar positieve en authentieke aanpak liet ze mij mijn krachten ontdekken en accepteren. Door haar inspirerende vragen wist ze mij anders te laten kijken en dat bracht mij enorm veel rust, kracht en vertrouwen.”

“My personal coaching sessions with Ineke were scheduled as part of Honours Change Leaders program at the University of Twente. She asked pointed questions that made me think and question my motives and reasoning behind my goals. I think that is one of the important takeaways for me from these sessions: asking the right questions. These sessions were mentally stimulating and insightful.”

“I greatly appreciated the sessions with Ineke, who helped me to move forward with my personal goals.With the help of Ineke’s unique insights, her attention and questions, I managed to see some things from a different perspective and that really helped me to develop further by learning from past experiences. I am completely satisfied and can only describe the sessions as an opportunity for my internal growth.”

“During the eight months of coaching, Ineke helped me to figure out what I exactly want to do, why I haven’t done certain things and where I am really good at. She enabled me to put goals based on my own values and to focus on the things which really matter to me.

Ineke is a very energetic, creative, empathetic and intelligent person. She dares to ask all sorts of questions, to experiment with different techniques and approaches. At the end of each session, she was capable to bring all the input back to the initial question. Ineke loves coaching and this is evident in each moment. And it was fun.

From the beginning, there was the right chemistry between us. I couldn’t have thought about a better coach for my situation. Thank you for giving me this nice opportunity to see myself from a different perspective.”

plan een vrijblijvende intake in

Ik ga graag met je in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Neem vrijblijvend contact op!