Passie & Visie

Het is mijn passie om mensen te helpen groeien. Mijn overtuiging is dat iedereen optimaal kan ontwikkelen als je dit dicht bij je eigen talenten, identiteit en missie kunt doen. Door in coachgesprekken op zoek te gaan naar wat je het meest drijft, wat je intrinsieke waarden zijn, kun je vaak meer focus geven aan je eigen groei. Vaak blijven we veel in ons hoofd, en is het contact met onze intuïtie en innerlijke wijsheid lastig. Om dit te kunnen versterken is het snelle tempo, en de continue druk van alledag vaak niet geschikt. 

Als coach sta ik naast jou als coachee. Hiermee beoog ik een veilige leeromgeving te creëren, met psychologische veiligheid en vrijheid.  Dan voel je je sterk en gesteund, kun je moeilijke dingen beter onder ogen zien en is het eenvoudiger om daadwerkelijk in beweging te komen. 

De manier waarop ik deze ontwikkeling faciliteer werd door één van mijn coachees mooi verwoord: “Misschien een katalyserende werking: niet in het proces betrokken, maar de voorwaarden scheppend waardoor het proces zich wel gaat voltrekken. Of Socratisch: Socrates ging ervan uit dat mensen al bij hun geboorte alle kennis bij zich dragen. Zijn enige rol was hen te helpen zich die kennis te herinneren. Hij vergeleek zichzelf met een vroedvrouw.

Waarom illustra? 

 

in het licht

 

illustra komt van het Latijnse illustris, dat o.a. helder, verlicht, kan betekenen.  Eén van de dingen die ik als coach beoog, is het weer in het licht brengen van je eigen kracht. De potentie zit al in je. Door je basis te verstevigen kun je stappen nemen om dit weer naar boven, in het licht, te brengen. 

Mijn kijk op coaching 

Coaching betekent voor mij dat ik de mensen ondersteun bij het onderzoeken van hun eigen vragen; vanuit hun eigen talenten en inzichten. Dit sluit aan bij de humanistische psychologie, en de visie van Carl Rogers. Rogers gaat ervanuit dat er in ieder mens potentie zit, en dat het onze rol als coach is om een platform te bieden waarin mensen zich veilig genoeg voelen om zich verder te ontwikkelen, vanuit hun eigen wijsheid en potentieel. Daarnaast vormt ook de Gestalt theorie een belangrijke basis in hoe ik coach. Alles is in beweging, en ontstaat in relatie tot het grotere geheel, in zijn context. Verder richt ik me bij de coaching vaak op psychologische flexibiliteit; een basis voor je veerkrachtige houding zodat je uit het leven kunt halen wat binnen je bereik ligt. Dit is een uitgangspunt in o.a. de Acceptance & Commitment Therapy (ACT).

Ik richt me niet zozeer op specifieke methodes. Het gaat meer om een grondhouding van waaruit ik keuzes maak, passend bij de coachees en hun vragen. Creativiteit en de balans tussen ratio en intuïtie kunnen daarbij interessant zijn. Verder maak ik regelmatig gebruik van kunst.  Hieronder meer over deze elementen in mijn coaching. 

“Ik kan er gelukkig van worden als ik de twinkeling in de ogen zie ontstaan wanneer iemand na een aantal coach-gesprekken opeens weer zijn eigen kracht ervaart.

Creativiteit

Creativiteit versterkt ons vermogen om met continu veranderende omstandigheden om te gaan.
Er zijn vele definities van creativiteit. In mijn werk als coach, met creatieve mensen, vaak brede denkers, staat het integreren van informatie uit je intuïtie en je ideeën, tot nieuwe inzichten en concepten, centraal. Dit biedt nieuwe inzichten, en is veelal een basis voor nieuwe ontwikkelingen. Deze manier van denken hebben we soms meer in ons dan we door hebben. Het vormt de basis voor het ontdekken van nieuwe concepten in wetenschap, onderwijs, maatschappij of in welke setting dan ook.

Ik heb gevarieerde ervaring met creatieve mensen. Ik ben zelf creatief, denk out-of-the-box en kleur lang niet altijd binnen de lijntjes. Ik heb veel samengewerkt met creatieve mensen in onderwijs en wetenschap. Vaak is je talent een bron van energie, en tegelijk een lekkere chaos. Dit structureren en stimuleren is een continu spel. Ik houd ervan om uit de chaos van de gedachten van snelle brede denkers, een nieuwe bron van kracht en inspiratie te halen voor de mensen die ik coach.

Kunst en Coaching

Woorden vinden is niet altijd makkelijk. Soms raak je door het zoeken van de woorden, de essentie kwijt. In sommige situaties is een beeld krachtiger dan woorden. Kunst, vooral abstracte kunst, heeft het vermogen om de essentie weer te geven, zonder de noodzaak van woorden. Abstracte kunst kan je soms in de positie plaatsen waar je meer contact hebt met je eigen intuïtie. Om die reden maak ik in de coachgesprekken en workshops gebruik van kunst, met echte kunstwerken of met beeldmateriaal van bekende kunstwerken.

De stromingen die ik hierboven beschrijf kunnen onder invloed van kunstwerken net een andere invulling of toepassing krijgen. Daarbij staat waarneming centraal, als een middel tot meer zelfsturing, om vanuit het NU tot nieuwe inzichten te komen.  De kracht van kunst zit er ook in dat je verder gaat dan je gedachten, en dat niet alles in woorden is uit te drukken.  Meer informatie hierover is te vinden op mijn site kunstalscoach

“Het doel van kunst is niet het weergeven van het uiterlijk van dingen, maar hun innerlijke betekenis.” Aristoteles.

Ratio en Intuïtie

Het vinden van balans tussen je ratio en intuïtie is vaak een uitdaging, waar je bewust of onbewust mee bezig bent. Bij veel mensen heeft het verstand een prominente rol en is de intuïtie minder zichtbaar aanwezig. Meestal is dat prima. Voor sommige coachvragen kan het helpen je meer bewust te worden van de rol van allebei in je eigen beslissingen en speelt deze balans tussen ratio en intuïtie vaak een rol. In de gesprekken kunnen we onderzoeken wat voor jou werkt.

“De intuïtie is een gezegende gave
en de ratio is een trouwe dienaar.
We hebben een samenleving gecreëerd die
de dienaar eert en de gave heeft vergeten.”

Albert Einstein

Wat zeggen cliënten van illustra?

“Ik heb met Ineke in een paar gesprekken meer inzicht gekregen om mijn eigen keuzes te maken en prioriteiten te kiezen waar ik blij van word, en daarnaast de organisatie meestal beter van word.”

“Ineke is er 100% voor je en creëert de veiligheid om te groeien. Met haar positieve en authentieke aanpak liet ze mij mijn krachten ontdekken en accepteren. Door haar inspirerende vragen wist ze mij anders te laten kijken en dat bracht mij enorm veel rust, kracht en vertrouwen.”

“My personal coaching sessions with Ineke were scheduled as part of Honours Change Leaders program at the University of Twente. She asked pointed questions that made me think and question my motives and reasoning behind my goals. I think that is one of the important takeaways for me from these sessions: asking the right questions. These sessions were mentally stimulating and insightful.”

“I greatly appreciated the sessions with Ineke, who helped me to move forward with my personal goals.With the help of Ineke’s unique insights, her attention and questions, I managed to see some things from a different perspective and that really helped me to develop further by learning from past experiences. I am completely satisfied and can only describe the sessions as an opportunity for my internal growth.”

Ineke is a very energetic, creative, empathetic and intelligent person. She dares to ask all sorts of questions, to experiment with different techniques and approaches. At the end of each session, she was capable to bring all the input back to the initial question. Ineke loves coaching and this is evident in each moment. And it was fun.

‘Het coachingstraject bij Ineke was een proces van samen onderzoeken en leren waarbij de juiste vragen op de juiste momenten werden gesteld. Ik werd uitgedaagd in andere manieren van denken en doen en kon tegelijkertijd in alle rust reflecteren. Het fijne vond ik dat ik eigenlijk steeds zelf achter de antwoorden kwam, met hulp van Ineke.’

plan een vrijblijvende intake in

Ik ga graag met je in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Neem vrijblijvend contact op!